HUKUKİ HİZMETLER :  

Kat malikleri ya da kiracılardan aidat ve avans ödemelerini aksatanlar hakkında yasal işlemlerin yapılması. Ortak alanlara ilişkin ortaya çıkabilecek hukuki problemlere müdahale edilerek çözüm bulunması. Personele ilişkin çalışmalarda ortaya çıkabilecek hukuki ihtilafların
çözüme kavuşturulması. Mal ve hizmet alım sözleşmelerinin mevzuata uygun olarak yapılmasının sağlanması. Genel kurul toplantı ve kararlarının mevzuata uygunluğunun sağlanması. 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun yöneticiye verdiği yetkiler doğrultusunda tüm hukuki işlemlerin bedelsiz olarak yerine getirilmesi.

services

 

Detaylar;

Sitelerde yönetimsel anlamda uzlaşılamayan durumlarda ve yönetim planında hüküm bulunmayan hallerde, Kat Mülkiyeti Hukuku, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku ve ilgili yasa hükümleri uygulanır. Bu kapsamda GOVERNS yönetim tarafından aşağıdaki hukuki hizmetler verilmektedir.

 

– İşletme projesinin 2004 sayılı icra ve iflas kanununun  68  . maddesinde belirtilen belgelerden sayılmasının sağlanması,

– Genel kurul toplantı ve kararlarının hukuka uygunluğunun sağlanması,

– Borç ve yükümlülüklerini yerine getirmeyen kat malikleri ve 3. şahıslar hakkında; Noter kanalıyla ihtar ve ihbarname çekilmesi, icra takibi    yapılması, dava açılması

– Mal ve hizmet alım sözleşmelerinin hukuki anlamda yapılması, vb. hizmetler.